PixelNode Lightning Node

PixelNode Lightning Node

Node info as seen by the CheeseRobot node:

Alias PixelNode
Last update June 15, 2024, 10:34 p.m.
Peer graph Peer graph
Node Key
URI (Tor)
URI
Different explorers Amboss 1ml Fiatjaf LNChannels LN+ Mempool.Space
Amboss communities noderunners.network   Bitcoin Nederland   Satsback ⚡   CheeseRobot   LightningNL   PLEBNET   Rings of Fire  
Terminal Score #751 (5904059 points)
Channels 16

Channels
Capacity Peer
5000000 WalletOfSatoshi.com
5000000 DUTCH.HORNET
4000000 JaccoElektro
3600000 Noderunners.network
2000000 LQwD-Canada
2000000 LQwD-Brazil
2000000 ByteBank
1995598 Kraken 🐙⚡
1500000 None
1500000 LNBϟG [Hub-1]
1000000 Poes
1000000 Bits of Cheese
1000000 kravens.nl
1000000 OpenSats
500000 RockTheNode [mynode]
500000 BitKassa LN34961 [LND]