DUTCH.HORNET Lightning Node

DUTCH.HORNET Lightning Node

Node info as seen by the CheeseRobot node:

Alias DUTCH.HORNET
Last update Nov. 22, 2023, 8:25 p.m.
Peer graph Peer graph
Node Key
URI (Tor)
URI
Different explorers Amboss 1ml Fiatjaf LNChannels LN+ Mempool.Space
Amboss communities Tunnel⚡️Sats   noderunners.network   Bitcoin Nederland   LightningNL   PLEBNET   Satsback ⚡  
BOS Score #297 (4494382 points)
Terminal Score #608 (13733905 points)
Channels 25

Channels
Capacity Peer
40189834 LNBiG Hub-1
20000000 bfx-lnd0
16000000 BitKassa LN34961 [LND]
12000000 allNice | torq.co
10000000 Middle Way ₿⚡
10000000 bfx-lnd0
10000000 6102
10000000 Hermes⚡Conrad
10000000 Kraken 🐙⚡
10000000 Dagnela 🦄 Hunter
10000000 Lightning.Watch
10000000 Fuldagap
10000000 The Wall
10000000 AbyzLND
8949172 xmrk
8000000 WalletOfSatoshi.com
7000000 Bitplanner
5000000 Xardas
5000000 Harry Potter [node]⚡️
5000000 PixelNode
5000000 ThunderByte
5000000 JaccoElektro
5000000 Genghis
5000000 Boltz
2000000 Lightning Hamal