DUTCH.HORNET Lightning Node

DUTCH.HORNET Lightning Node

Node info as seen by the CheeseRobot node:

Alias DUTCH.HORNET
Last update Feb. 24, 2024, 9:04 p.m.
Peer graph Peer graph
Node Key
URI (Tor)
URI
Different explorers Amboss 1ml Fiatjaf LNChannels LN+ Mempool.Space
Amboss communities Tunnel⚡️Sats   noderunners.network   Bitcoin Nederland   Satsback ⚡   LightningNL   PLEBNET  
BOS Score #297 (4494382 points)
Terminal Score #689 (7905138 points)
Channels 17

Channels
Capacity Peer
20000000 bfx-lnd0
16000000 BitKassa LN34961 [LND]
12000000 allNice | torq.co
10000000 bfx-lnd0
10000000 AbyzLND
10000000 The Wall
10000000 Middle Way ₿⚡🌊
10000000 Kraken 🐙⚡
10000000 033769
10000000 Lightning.Watch
10000000 Fuldagap
8000000 WalletOfSatoshi.com
5000000 ThunderByte
5000000 Genghis
5000000 PixelNode
3000000 LQwD-Canada
2000000 Lightning Hamal