Sandcat🐈 | CLN Lightning Node

Sandcat🐈 | CLN Lightning Node

Node info as seen by the CheeseRobot node:

Alias Sandcat🐈 | CLN
Last update Nov. 27, 2023, 9:08 p.m.
Peer graph Peer graph
Node Key
URI (Tor)
URI
Different explorers Amboss 1ml Fiatjaf LNChannels LN+ Mempool.Space
Amboss communities Ring of Fur 🐈   Nodestrich   Stackchain   LQwD   Diamond Hands   Merchants   PLEBNET  
Terminal Score #1082 (3433476 points)
Channels 30

Channels
Capacity Peer
20000000 ACINQ
20000000 aybabtu
20000000 Satbase.org
20000000 Voltorb
20000000 Nodelou🐈
18000000 slicksparks.ky
16662916 MindlinerTre
15000000 Nevermore
11027749 Blast
10000000 The Wall
7500000 Go Brrr | LND
7160661 Bitcoinite
6500000 TheOlympian
6500000 bolt.observer
5900000 TennisNbtc
5000000 DarthPikachu
5000000 NHC 🐔⚡
5000000 FridaysForFullnodes
5000000 AffordableHub
5000000 The Nodestrich 💜
5000000 Nostr DVM
3000000 1sats.com⚡️lsp.flashsats.xyz
3000000 NEEDcreations
3000000 k0ticl1ghtn1ng
2000000 Lightning Rod
2000000 LQwD-Canada
1000000 Netherlands Amsterdam LN Hub
1000000 not benthecarman
200000 ed528ad49bedd1f7a638a
200000 e960fd8385a1603003727