bolt.observer Lightning Node

bolt.observer Lightning Node

Node info as seen by the CheeseRobot node:

Alias bolt.observer
Last update Feb. 28, 2024, 7:38 a.m.
Peer graph Peer graph
Node Key
URI
Different explorers Amboss 1ml Fiatjaf LNChannels LN+ Mempool.Space
Amboss communities Nodestrich   Zero Base Fee   Lightning Liquidity and Pool   PLEBNET  
BOS Score #297 (4494382 points)
Terminal Score #869 (3065134 points)
Channels 20

Channels
Capacity Peer
37668035 LNBϟG [Hub-3]
15000000 WalletOfSatoshi.com
10000000 Boltz|CLN
10000000 Mash [Lightning]
8000000 RecklessApotheosis
6500000 Sandcat🐈 | CLN
5000000 node_way_jose
5000000 OpenNode.com
2763144 DeutscheBank|CLN
2000000 mynodebtc.com [myNode]
2000000 B4BYM
2000000 LQwD-Canada
1803779 TangoBolt
1000000 DeutscheBank|CLN
1000000 ishi🥷
700000 MoonDust
500000 None
200000 ⚡️StriketheLightning⚡️
30000 WOWZAA
23000 volcano