benthecarman Lightning Node

benthecarman Lightning Node

Node info as seen by the CheeseRobot node:

Alias benthecarman
Last update May 22, 2022, 10:32 p.m.
Peer graph Peer graph
Node Key
URI (Tor)
Different explorers Amboss 1ml Fiatjaf LNChannels LN+
Amboss communities PLEBNET  
BOS Score #172 (6741573 points)
Terminal Score #146 (8921933 points)
Channels 32

Channels
Capacity Peer
16500000 The Bitcoin Company
16000000 SkySats
15000000 _LEGALIZE_MATH_
12000000 Kraken 🐙⚡
10107504 Rocky&FatCat.WUMBO.LND
10000000 Silk Node 🐪
10000000 rompert.com🔵
9380677 lnmarkets.com
8751536 The Bitcoin Company
8000000 okcoin
8000000 SpaceX
7000000 HelloJessica
6000000 jeed
5943584 Bitcoin Beefsteak
5357868 BitcoinerSupport.com
5000000 IsTheJuiceWorthTheSqueeze?
5000000 OpenNode.com
4594320 host4coins [nodl-cloud]
4034607 medea
4000000 DoubleA
4000000 MUTATRUM
2000000 sahilc
2000000 asanohgoldvoltageLND
1500000 Bitcoin Beefsteak
1500000 xmrk
1148580 deezy
1000000 Yung Lerk
1000000 USMC-21
918864 SEANSTACKN
321360 rompert.com🔵
105213 gameb_1
20000 Lightning.Watch