Donnerwätter Lightning Node

Donnerwätter Lightning Node

Node info as seen by the CheeseRobot node:

Alias Donnerwätter
Last update Aug. 21, 2023, 2:31 p.m.
Peer graph Peer graph
Node Key
URI (Tor)
Different explorers Amboss 1ml Fiatjaf LNChannels LN+ Mempool.Space
Channels 26

Channels
Capacity Peer
5200000 🎢ElucNode👾
3000000 be-kind_ZA🇿🇦
2708750 DeutscheBank|CLN
2500000 CryptoPhil
2200000
2000000 adam.masterofpearls.net
2000000 LQwD-Canada
2000000 NeuroSats⚡
2000000 BAM
2000000 ZehPay
2000000 bilbo
1500000 The Conductor
1500000 Akrimlos
1000000 A-Train
1000000 None
1000000 Taranis
1000000 Bartledoo
1000000 Rocky Mountains
1000000 Br1
1000000 sprk✨
1000000 CHILLYCALENDAR
1000000 Stinger32LND
1000000 TheFrenchy⚡️
1000000 Achilles
1000000 ln1.BitcoLi.com
1000000 DAOminds