c|t|zenp|eb Lightning Node

c|t|zenp|eb Lightning Node

Node info as seen by the CheeseRobot node:

Alias c|t|zenp|eb
Last update May 28, 2024, 8:50 a.m.
Peer graph Peer graph
Node Key
URI (Tor)
Different explorers Amboss 1ml Fiatjaf LNChannels LN+ Mempool.Space
Channels 9

Channels
Capacity Peer
4000000 Kraken 🐙⚡
3600000 Boltz
2800000 RAϟKO
2500000 ACINQ
2000000 pay@nostr.build
2000000 LNBϟG [Hub-3]
1100000 Bitrefill
1000000 WalletOfSatoshi.com
300000 pay@nostr.build