NodeAusgang Lightning Node

NodeAusgang Lightning Node

Node info as seen by the CheeseRobot node:

Alias NodeAusgang
Last update Oct. 9, 2022, 7:37 a.m.
Peer graph Peer graph
Node Key
URI (Tor)
URI
Different explorers Amboss 1ml Fiatjaf LNChannels LN+ Mempool.Space
Amboss communities PLEBNET   Zero Base Fee  
Terminal Score #547 (11392405 points)
Channels 17

Channels
Capacity Peer
7718592 deezy.io ⚡✨
5000000 NordicRails
5000000 c-otto.de
5000000 ThunderHorse
5000000 HODLmeTight
5000000 zero fee routing | CLN
5000000 HoernchenLightning
4000000 ExileBoB
4000000 BohemianRhapsody
4000000 i'llTryAnythingOnce
3390985 ln.xyz
3000000 DeltaGap
3000000 UltraRunner
3000000 GirthMaul
3000000 LightTheClassic
3000000 RecklessApotheosis
3000000 KnowledgeIsPower