HimagineBoo Lightning Node

HimagineBoo Lightning Node

Node info as seen by the CheeseRobot node:

Alias HimagineBoo
Last update Sept. 26, 2023, 6:28 a.m.
Peer graph Peer graph
Node Key
URI (Tor)
Different explorers Amboss 1ml Fiatjaf LNChannels LN+ Mempool.Space
Amboss communities Diamond Hands  
Terminal Score #785 (6666666 points)
Channels 20

Channels
Capacity Peer
5000000 DiamondHands💎🙌
4383250 BLUESPORK
4000000 Garlic🧄
3000000 csvpkd8892_gs_1971
3000000 Boltz
3000000 WalletOfSatoshi.com
2000000 Kollider
2000000 CoinPayments
2000000 Emin Yurusimasu👨🏻‍🏫
2000000 LQwD-Canada
1623433 HappySpork
1000000 SECrypto⚡₿
1000000 Kraken 🐙⚡
1000000 EverNukeNode
1000000 Mintter
1000000 PiLN-Chiba🌳Magma Ready🌋
800000 deezy.io ⚡✨
800000 Pouch.ph
700000 XanthinTwin
500000 www.spendmybtc.com