nymtech.net Lightning Node

nymtech.net Lightning Node

Node info as seen by the CheeseRobot node:

Alias nymtech.net
Last update April 17, 2024, 8:43 p.m.
Peer graph Peer graph
Node Key
URI
URI (Tor)
Different explorers Amboss 1ml Fiatjaf LNChannels LN+ Mempool.Space
Channels 7

Channels
Capacity Peer
7000000 b2b-mainnet [nodl.cloud]
4000000 Kraken 🐙⚡
3500000 Kraken 🐙⚡
2000000 LQwD-Canada
1297070 HappySpork
1000000 Static
100000 KR4N1(CH)-N0D3