nymtech.net Lightning Node

nymtech.net Lightning Node

Node info as seen by the CheeseRobot node:

Alias nymtech.net
Last update Sept. 27, 2023, 11:58 a.m.
Peer graph Peer graph
Node Key
URI
URI (Tor)
Different explorers Amboss 1ml Fiatjaf LNChannels LN+ Mempool.Space
Channels 7

Channels
Capacity Peer
7000000 b2b-mainnet [nodl.cloud]
5000000 ACINQ
5000000 None
3500000 Kraken 🐙⚡
2000000 LQwD-Canada
1297070 HappySpork
1000000 quietNaN