Libernode Lightning Node

Libernode Lightning Node

Node info as seen by the CheeseRobot node:

Alias Libernode
Last update June 16, 2024, 1:44 a.m.
Peer graph Peer graph
Node Key
URI (Tor)
Different explorers Amboss 1ml Fiatjaf LNChannels LN+ Mempool.Space
Amboss communities NODERUNNERS BRASIL! ⚡  
Channels 5

Channels
Capacity Peer
10000000 LNBϟG [Hub-1]
10000000 fixedfloat.com
5100000 bfx-lnd1
5000000 Kraken 🐙⚡
4500000 LNBϟG [Hub-3]