FritzAusputzer Lightning Node

FritzAusputzer Lightning Node

Node info as seen by the CheeseRobot node:

Alias FritzAusputzer
Last update May 28, 2022, 10:16 a.m.
Peer graph Peer graph
Node Key
URI (Tor)
Different explorers Amboss 1ml Fiatjaf LNChannels LN+
Amboss communities LightningNL   Satoshi Radio  
Terminal Score #613 (3571428 points)
Channels 24

Channels
Capacity Peer
5000000 ACINQ
5000000 Boltz
5000000 None
2500000 Gewitterwoelkchen
2500000 shitcoinerDoingLightning
2500000 ACINQ
2500000 GirthMaul
2500000 WalletOfSatoshi.com
2500000 aybabtu
2000000 Thubex
2000000 node-router0-duplex
2000000 ₿ig₿ro
2000000 ln.LightningHoarder.net
2000000 LebaneseHodL
2000000 LN.capital
2000000 1MPLEBS
2000000 REBEL⚡
1500000 SNIPER
1500000 RatPoisonSquared
1500000 raysko001
1500000 Bitcoinmeester2
1000000 None
1000000 sparkBlitz
500000 IntergalacticSettlementsBank