SatsChopperGER Lightning Node

SatsChopperGER Lightning Node

Node info as seen by the CheeseRobot node:

Alias SatsChopperGER
Last update Sept. 28, 2023, 3:48 p.m.
Peer graph Peer graph
Node Key
URI (Tor)
URI
Different explorers Amboss 1ml Fiatjaf LNChannels LN+ Mempool.Space
Amboss communities Blocktrainer ⚡️  
Terminal Score #804 (6374501 points)
Channels 17

Channels
Capacity Peer
5000000 microlancer.io
5000000 WalletOfSatoshi.com
5000000 The Captain [Coincept.com]
5000000 deezy.io ⚡✨
4000000 bfx-lnd1
2000000 LQwD-Canada
1200000 NodeMcNodyface2000
1000000 ACINQ
1000000 Bitrefill
1000000 CHILLYCALENDAR
1000000 ln1.BitcoLi.com
1000000 Kraken 🐙⚡
600000 ln.nicehash.com [NiceHash]
600000 ln-pci-1
600000 cooltexture_node
600000 None
300021 victoria