ergvein.net Lightning Node

ergvein.net Lightning Node

Node info as seen by the CheeseRobot node:

Alias ergvein.net
Last update Oct. 6, 2022, 5:22 p.m.
Peer graph Peer graph
Node Key
URI
URI (Tor)
Different explorers Amboss 1ml Fiatjaf LNChannels LN+ Mempool.Space
BOS Score #297 (4494382 points)
Channels 0