raspir3kt Lightning Node

raspir3kt Lightning Node

Node info as seen by the CheeseRobot node:

Alias raspir3kt
Last update Oct. 20, 2021, 10:57 a.m.
Peer graph Peer graph
Node Key
URI (Tor)
Different explorers Amboss 1ml Fiatjaf LNChannels LN+
BOS Score #123 (10084033 points)
Terminal Score #360 (4719764 points)
Channels 23

Channels
Capacity Peer
5423017 DIYnodes.com
5000000 Syndicate ~ ИetworK
5000000 GRNQRTR 🌗
4000000 LNGlobal.net
2786464 035eb7d2253d934b51dd
2204999 peartree
2072957 john.zweng.at
2000000 nodl [BVC]
2000000 tigertiger
2000000 Number Runner
2000000 SetantaSatsIreland
2000000 citadeldispatch.com
1000000 Kortik nodl [LND]
1000000 MUTATRUM
1000000 ElAzufre
1000000 southxchange.com
1000000 River Financial
900000 mynodebtc.com [myNode]
500000 ⚡The-Lightning-Ride⚡
500000 NotYourKeys
500000 threewood
500000 ZeusLN.app
500000 Blitzen