zapread.com Lightning Node

zapread.com Lightning Node

Node info as seen by the CheeseRobot node:

Alias zapread.com
Last update May 28, 2022, 1 a.m.
Peer graph Peer graph
Node Key
URI
Different explorers Amboss 1ml Fiatjaf LNChannels LN+
Terminal Score #613 (3571428 points)
Channels 31

Channels
Capacity Peer
16777215 OpenNode.com
16777215 LNBIG.com [lnd-09]
16777215 LNBIG.com [lnd-11]
8000000 ln2me.com / LightningTo.Me
7500000 flypdev
5000000 LittleByLittle
5000000 WestCoastReckless
5000000 Borsche🌋HFSP
5000000 LQwD-Italy
5000000 SAGA
5000000 KryptoKragon
3200000 bergberger
3000000 None
3000000 chilman
3000000 RAPIDBTC
3000000 AliensTech
3000000 tigertiger
3000000 Curious_BTC
3000000 None
2500000 counterweight
2500000 LightningStrike⚡
2400000 MinistryOfSillyWalks🚶
2000000 CanadianLightning
2000000 aybabtu
1000000 None
1000000 PaleoBit (Fuck the IMF)
680921 carrot
500003 PeerName.com
300000 derkueken.de
210000 BillyGarrison
100000 derkueken.de