FriedelRichter Lightning Node

FriedelRichter Lightning Node

Node info as seen by the CheeseRobot node:

Alias FriedelRichter
Last update Feb. 27, 2024, 3:34 p.m.
Peer graph Peer graph
Node Key
URI (Tor)
Different explorers Amboss 1ml Fiatjaf LNChannels LN+ Mempool.Space
Channels 6

Channels
Capacity Peer
16777215 mjolnir
10000000 hodlister_co
4000000 ln.felixweis.com
1900000 node02.fulmo.org
700000 raspiblitz-piezzo
500000 lkz 🐧⚡