AzD🔥 ¯\_(ツ)_/¯ Lightning Node

AzD🔥 ¯\_(ツ)_/¯ Lightning Node

Node info as seen by the CheeseRobot node:

Alias AzD🔥 ¯\_(ツ)_/¯
Last update June 19, 2024, 6:13 p.m.
Peer graph Peer graph
Node Key
URI (Tor)
Different explorers Amboss 1ml Fiatjaf LNChannels LN+ Mempool.Space
Channels 4

Channels
Capacity Peer
2000000 ByteFederalNode2 [LND]
1000000 LightMix
600000 None
500000 b2b-mainnet [nodl.cloud]