BonsaiSoftware Lightning Node

BonsaiSoftware Lightning Node

Node info as seen by the CheeseRobot node:

Alias BonsaiSoftware
Last update Oct. 20, 2021, 3:12 p.m.
Peer graph Peer graph
Node Key
URI
Different explorers Amboss 1ml Fiatjaf LNChannels LN+
BOS Score #94 (13445378 points)
Terminal Score #947 (2359882 points)
Channels 30

Channels
Capacity Peer
16777215 BitMEXResearch
16777215 ACINQ
8000000 Bitrefill
8000000 ln.bitstamp.net [Bitstamp]
8000000 OpenNode.com
4000000 Fran
4000000 LNBIG.com [lnd-33]
4000000 LNBIG.com [lnd-42]
4000000 LNBIG.com [lnd-31]
3000000 kungmeow
2200000 Pinky
1500000 LN-Fukaya Japan
1000000 LNBIG.com [lnd-12]
1000000 BCash_Is_Trash
1000000 LNBIG.com [lnd-11]
1000000 LNBIG.com [lnd-13]
1000000 LPU
1000000 LogansRun
500000 Nightling 🌙 [TOR] [⚓]
500000 winterstorm
384993 1ML.com node ALPHA
360982 rompert.com🔵
330000 rPiGB2
187573 None
152057 www.gpsdata.io
117035 DaysofLion
100000 Mayfair
47804 None
38155 fp1
21585 None