d1gitalflow.com Lightning Node

d1gitalflow.com Lightning Node

Node info as seen by the CheeseRobot node:

Alias d1gitalflow.com
Last update Oct. 5, 2022, 3:56 a.m.
Peer graph Peer graph
Node Key
URI (Tor)
Different explorers Amboss 1ml Fiatjaf LNChannels LN+
Amboss communities PLEBNET  
Terminal Score #1127 (1805869 points)
Channels 24

Channels
Capacity Peer
10000000 okex
5744451 deezy.io ⚡✨
5000000 bfx-lnd1
5000000 alexbit
4500000 bfx-lnd0
3000000 Kraken 🐙⚡
2800000 Fountain.fm
2000000 alby-mainnet-lnd1
2000000 LQwD-US-West
1600000 None
1500000 Blixt Wallet 🟡
1500000 OpenNode.com
1253625 Nodeules Rex 🦖
1000000 southxchange.com
1000000 Bitrefill
1000000 WalletOfSatoshi.com
1000000 ln2me.com / LightningTo.Me
500000 wordform
500000 Lightning.Store
300000 zero fee routing | CLN
300000 CoinPayments
250000 Boltz
100000 LNBIG.com [lnd-17]
100000 LNBIG.com [lnd-49/old-lnd-13]