LN_Bits Lightning Node

LN_Bits Lightning Node

Node info as seen by the CheeseRobot node:

Alias LN_Bits
Last update Sept. 23, 2023, 11:32 p.m.
Peer graph Peer graph
Node Key
URI (Tor)
Different explorers Amboss 1ml Fiatjaf LNChannels LN+ Mempool.Space
Amboss communities noderunners.network   PLEBNET   Rings of Fire  
Terminal Score #905 (4780876 points)
Channels 21

Channels
Capacity Peer
10000000 lightningcheckout.eu
5000000 PinsLNN_01
5000000 WalletOfSatoshi.com
5000000 DUTCH.HORNET
4000000 ByteBank
2000000 ByteBank
2000000 LOUDIRON
2000000 LightningPlaces.com
2000000 CassaComune
2000000 None
2000000 4NTW3RP
2000000 Satsaverpleb
1000000 Matoen
1000000 LOUDIRON
1000000 ⏱️TIMEROUTER⚡
1000000 tracksight
1000000 None
1000000 Blitzzard
1000000 Die-Tor-Node
1000000 balbyBTCnode
400000 Ralphie