CzechNet.cz Lightning Node

CzechNet.cz Lightning Node

Node info as seen by the CheeseRobot node:

Alias CzechNet.cz
Last update Oct. 20, 2021, 4:53 p.m.
Peer graph Peer graph
Node Key
URI (Tor)
Different explorers Amboss 1ml Fiatjaf LNChannels LN+
Amboss communities PLEBNET  
Terminal Score #571 (3539823 points)
Channels 22

Channels
Capacity Peer
3000000 Moon (paywithmoon.com)
3000000 Groseclose
2600000 CzechNet.cz
2500000 WalletOfSatoshi.com
2400000 Einundzwanzig
2100000 PPP
2100000 WizardofAus
2100000 SoulexBoy_BXXI
2100000 ⚡satstacker⚡
2100000 nodeyourcustomer
2100000 CoinGate
2100000 freeman
2000000 TacoBazooka
2000000 MangoTree
2000000 SWISS.SOVEREIGN
2000000 Boltz
2000000 ZeusLN.app Olympus
1989999 UmbrelReach
1900000 Lightning.Store
1500000 southxchange.com
1000000 umbrel000
500000 ParalelniPolis