on.the.brink Lightning Node

on.the.brink Lightning Node

Node info as seen by the CheeseRobot node:

Alias on.the.brink
Last update May 24, 2022, 3:19 p.m.
Peer graph Peer graph
Node Key
URI (Tor)
Different explorers Amboss 1ml Fiatjaf LNChannels LN+
Amboss communities noderunners.network   Bitcoin Nederland  
Terminal Score #369 (5031446 points)
Channels 51

Channels
Capacity Peer
10000021 HollandHUB
5000000 coinhodler04108
5000000 Bitcoin Fax
3500000 BCash_Is_Trash
3000000 CHUCK_NORRIS
2000000 Digital Gold
2000000 DUTCH.HORNET
2000000 CoinGate
2000000 1MPLEBS
2000000 ACINQ
1500000 WWW.SPENDING-BITCOIN.COM
1010000 AlexisEnders
1000000 ⚡TheBebop⚡
1000000 magnetron
1000000 lnd1.geyser.fund
1000000 @LightningTipBot
1000000 Brrrrrak
1000000 MaxDruthers
1000000 WOOF_PLANET3
1000000 LNBIG.com [lnd-11]
1000000 ln2me.com / LightningTo.Me
1000000 StackMFSats
1000000 Bitrefill
1000000 tippin.me
1000000 None
1000000 southxchange.com
1000000 Cowa Lightning
1000000 the27thMonkey
1000000 AlexisEnders
1000000 Lightning.Watch
1000000 kravens.nl
1000000 ln.nicehash.com [Nicehash]
1000000 node-router0-duplex
1000000 SeedSignerDonations
1000000 JaccoElektro
710452 MindlessPandora
500000 Noderunners.network
500000 Mr Crownnnnn
500000 BitcoinBeachBR - Jericoacoara
500000 GEBAK
500000 None
500000 Mascareta
250000 Steef
250000 None
250000 None
250000 PixelNode
250000 PixelNode
250000 WeyK47
250000 None
100000 None
50000 None