lnd.measite.de Lightning Node

lnd.measite.de Lightning Node

Node info as seen by the CheeseRobot node:

Alias lnd.measite.de
Last update Oct. 9, 2022, 8:53 a.m.
Peer graph Peer graph
Node Key
URI (Tor)
URI
Different explorers Amboss 1ml Fiatjaf LNChannels LN+ Mempool.Space
Terminal Score #1033 (4923076 points)
Channels 28